Fortissimo is opgericht in 1982 en is verdeeld in Sopranen, Alten, Bassen en Tenoren. Af en toe wordt er binnen de partijen nog gesplitst in hoog en laag, waardoor er 5- zes- of meerstemmig gezongen kan worden.
De verhouding tussen de stemgroepen wordt zorgvuldig in de gaten gehouden. De mannen zijn in de minderheid, maar staan hun mannetje. Qua aantal zouden er echter nog een paar bij mogen.

Gedurende het hele jaar wordt stevig gestudeerd op nieuwe liedjes. Zo wordt het repertoire geleidelijk vernieuwd en blijven we scherp. Nummers die al bekend zijn worden herhaald en zo nodig bijgeschaafd om de gewenste kwaliteit te behouden.

Ter voorbereiding van een optreden vindt nogal eens een extra repetitie dag plaats. Veel aandacht wordt er besteed aan koorklank, uitspraak en houding. Daarnaast speelt bij een optreden de choreografie een steeds belangrijker rol. Het koor wordt begeleid door een keyboard, en kan bij speciale gelegenheden aangevuld worden door slagwerk of andere instrumenten.

Iedere dinsdag avond repeteren we van 20.00 tot 22.15 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar nog even gezellig wat te drinken.