Het bestuur bestaat uit: Caroline Kolenbrander (voorzitter), Dick Wilschut (secretaris), Gerard Berkhout (penningmeester) en Jetty Laarman (algemene zaken).