Het bestuur van Fortissimo doet veel, maar niets alleen. Het koor is van ons allemaal en iedereen doet waar hij of zij goed in is. Dat zorgt er voor dat alles soepel loopt. Voor speciale concerten zorgen we voor een commissie die dit trekt. We hebben een muziek- en kleidingcommissie. 

Het bestuur bestaat uit: Caroline Kolenbrander (voorzitter), Thomas Linders (secretaris), Gerard Berkhout (penningmeester) en Jetty Laarman (algemene zaken).